Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Budynek główny – siedziba PWSZ z aulą na 500 miejsc, salami audytoryjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką i parkingiem podziemnym Kalisz, ul. Nowy Świat 4