English Language

Współpracownicy i partnerzy

mgr inż. arch. Tomasz Maniewski

architektura
architektura wnętrz

mgr inż. arch. Adrianna Czerniak

architektura
architektura wnętrz

mgr inż. Marek Magnuszewski

uprawniony projektant w specjalności konstrukcji budowlanych

mgr inż. Aleksandra Chabelska

konstrukcje

mgr inż. Andrzej Purzyc

konstrukcje

mgr inż. Marek Licznerski

uprawniony projektant w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Rafał Radajewski

uprawniony projektant w specjalności instalacji elektrycznych

mgr inż. Jarosław Paszyn

uprawniony projektant w specjalności telekomunikacyjnej

mgr inż. Bogdan Szkudlarek

projektant systemów zagrożeń osób i mienia
projektant systemów sygnalizacji pożarowej
systemy akustyki i nagłośnienia
certyfykaty branżowe okablowania strukturalnego